Felvonókra és mozgólépcsőkre vonatkozó jogszabályok és szabványok

ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001
Megnevezés   Jogszabály / szabvány / érdekelt fél   Típus   
1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításrólJogszabályTörvény
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságrólJogszabályTörvény
146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákrólJogszabályKormányrendelet
280/2015. (IX. 22.) Korm. Rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításárólJogszabályKormányrendelet
89/1995. (VII. 14.) Korm. Rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatrólJogszabályKormányrendelet
217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásárólJogszabályKormányrendelet
225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairólJogszabályKormányrendelet
224/2008. (IX. 9.) Korm. Rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairólJogszabályKormányrendelet
219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrőlJogszabályKormányrendelet
273/2011. (XII. 20.) Korm. Rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokrólJogszabályKormányrendelet
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi SzabályzatrólJogszabályMiniszteri rendelet
8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi SzabályzatárólJogszabályMiniszteri rendelet
28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelete a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításárólJogszabályMiniszteri rendelet
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.JogszabályMiniszteri rendelet
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről.JogszabályMiniszteri rendelet
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.JogszabályEüM-SzCsM együttes rendelet
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.JogszabályEüM-KöM együttes rendelet
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.JogszabályMüM rendelet
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.JogszabályMüM rendelet
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.JogszabályNM rendelet
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról.JogszabályNM rendelet
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.JogszabályNM rendelet
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.JogszabálySzCsM-EüM együttes rendelet
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.JogszabálySzCsM-EüM együttes rendelet
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.JogszabályBiztonsági szabályzat
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.JogszabályBiztonsági szabályzat
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról.JogszabályBiztonsági szabályzat
11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról.JogszabályBiztonsági szabályzat
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.JogszabályBiztonsági szabályzat
MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)SzabványHonosított európai-nemzetközi szabvány
MSZ EN ISO 13857:2008 Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes terek felső és alsó végtaggal való elérése ellen JKSzabványHonosított európai-nemzetközi szabvány
MSZ EN ISO 14159:2008 Gépek biztonsága. Gépek tervezésének higiéniai követelményei JK1SzabványHonosított európai-nemzetközi szabvány
MSZ EN ISO 25745-1:2013 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 1.rész: Fogyasztásmérés és igazoló ellenőrzés JK SzabványHonosított európai-nemzetközi szabvány
MSZ EN ISO 25745-2:2015, Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 2. rész: Felvonók energiaszámítása és osztályozása (emelők) (ISO 25745-2:2015, 2015. 12. 15-ei helyesbített változat)SzabványHonosított európai-nemzetközi szabvány
MSZ EN ISO 25745-3:2015, Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 3. rész: Mozgólépcsők és mozgójárdák energiaszámítása és osztályozása (ISO 25745-3:2015)SzabványHonosított európai-nemzetközi szabvány
MSZ EN 81-20:2014 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy-és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonókSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-21:2018, Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületbenSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-28:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy és teherfelvonók. 28. rész: Távvészjelzés személy- és teherfelvonókhozSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-3:2000+A1:2009 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók JKSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-31:2010 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Kizárólag teherszállításra használt felvonók 31. rész: Járható fülkéjű teherfelvonók JKSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-40:2009, Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számáraSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-41:2011 Felvonók szerkezetének és beépítésének előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 41. rész: Függőleges pályájú emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára JKSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-43:2009 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt különleges felvonók. 43. rész: Darukezelő-felvonók JKSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-50:2014 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórész-egységek tervezési előírásai, számításai, felülvizsgálatai és vizsgálataiSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-58:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata JKSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-58:2018, Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálataSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-70:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonókSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-71:2005+A1:2007, Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy- teher felvonók különleges alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonókSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-80:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 80. rész: A meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsági szintje emelésének követelményeiSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 81-82:2015, Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 82. rész: Követelmények a meglévő felvonók fogyatékkal élők általi igénybevehetőségének javításáraSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN ISO 10535:2007, Emelőszerkezetek fogyatékkal élő személyek áthelyezéséhez. Követelmények és vizsgálati módszerek. (ISO 10535:2006)SzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN ISO 14798:2013, Liftek (felvonók), mozgólépcsők és mozgójárdák. A kockázatértékelés és -csökkentés módszertana (ISO 14798:2009)SzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 115-1:2008+A1:2010 Mozgólépcsők és mozgójárdák. 1. rész: Szerkezet és beépítés JKSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 115-1:2018, Mozgólépcsők és -járdák biztonsága. 1. rész: Szerkezet és beépítésSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 115-2:2010 Mozgólépcsők és mozgójárdák. 2. rész: Meglévő mozgólépcsők és mozgójárdák biztonságnövelésének követelményei JKSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12015:2014, Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. ZavarkibocsátásSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12016:2013, Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád szabványa. ZavartűrésSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12159:2013, Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonókSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12215:2004+A1:2009, Bevonatkészítő üzemek. Szórófülkék szerves, folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelményekSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12397:2005, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. ÜzemelésSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12408:2005, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. MinőségbiztosításSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12927-1:2005, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 1. rész: A kötelek kiválasztási elvei és a kötélvégek rögzítéseSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12927-2:2005, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 2. rész: Biztonsági tényezőkSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12927-3:2005, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 3. rész: 6 pászmás, hosszú összefonású tartó- és vontatókötelekSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12927-4:2005, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 4. rész: A kötélvégek rögzítéseSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12927-5:2005, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 5. rész: Raktározás, szállítás, telepítés és feszítésSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12927-6:2005, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 6. rész: Selejtezési feltételekSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12927-7:2005, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 7. rész: Ellenőrzés, javítás és karbantartásSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12927-8:2005, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Kötelek. 8. rész: Mágneses kötélvizsgálat (MRT)SzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12929-1:2015, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 1. rész: Valamennyi létesítményre vonatkozó követelmények SzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12929-2:2015, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Általános követelmények. 2. rész: Tartókötélfék nélküli kétköteles függőpályák biztonsági követelményei SzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12930:2015, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. SzámításokSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 627:2000 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák adatrögzítésének és távfelügyeletének szabályaiSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12158-1:2000+A1:2010 Építkezési teheremelők. 1. rész: Ráléphető rakfelület teheremel k JKSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 12158-2:2000+A1:2010, Építkezési teheremelők. 2. rész: Ferde pályás emelők személyek szállítására nem használható teherszállító eszközökkelSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 13015:2001+A1:2009 Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei JKSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 13107:2016, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Építési munkákSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 13223:2015, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Hajtásrendszerek és egyéb mechanikus berendezésekSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 13243:2015, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Villamos berendezések a hajtásrendszerek kivételévelSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 13796-1:2018, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 1. rész: Rögzítők, futóművek, fogókészülékek, utasfülkék, székek, kocsik, karbantartó járművek, vonóhorgokSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 13796-2:2018, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 2. rész: A rögzítők csúszásgátlás-vizsgálataSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 13796-3:2018, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Szállítójárművek. 3. rész: FárasztóvizsgálatSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 15700:2012, Téli sporthoz vagy szabadidős használatra való szállítószalagok biztonságaSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 1570-2:2017, Emelőasztalok biztonsági követelményei. 2. rész: Terhek emelésére szolgáló, 0,15 m/s függőleges emelési sebességet meg nem haladó emelőasztalok, az épület több mint két rögzített szintjének kiszolgálásáraSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 16719:2018, SzállítóállványokSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 1709:2005, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Próbaüzemelés, karbantartás, működés közbeni ellenőrzésSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 1907:2018, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. TerminológiaSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 1908:2015, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. FeszítőberendezésekSzabványHonosított európai szabvány
MSZ EN 1909:2018, Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Felújítás és kimentésSzabványHonosított európai szabvány
MSZ ISO 4190-1:2013 Felvonók létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó felvonók JKSzabványHonosított nemzetközi szabvány
MSZ ISO 4190-2:2006 Felvonók létesítése. 2. rész: IV. osztályba tartozó felvonók JKSzabványHonosított nemzetközi szabvány
MSZ ISO 4190-3:2006 Felvonók létesítése. 3. rész: V. osztályba tartozó kisteher-felvonók JKSzabványHonosított nemzetközi szabvány
MSZ ISO 4190-6:2006 Felvonók és kisteher-felvonók. 6. rész: Személyfelvonók létesítése lakóépületekben. Tervezés és kiválasztásSzabványHonosított nemzetközi szabvány
MSZE 9116:2012 Felvonók létesítése. Kis sebességű személy- és személy-teher felvonók műszaki követelményei SzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 15695:2008 Felvonók és mozgólépcsők létesítése. Építmények függőleges forgalomellátásának követelményeiSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 15698:2013 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák egyes kiegészítő követelményeiSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 15699:2009 Mozgólépcsők és mozgójárdák helyszíni vizsgálataiSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 15700:2005 Mozgólépcsők és mozgójárdák karbantartásaSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 6734:1963, Teherszállító sodronykötélpálya tartozékok. Tartókötél. Zárt szerkezet, valamint zárt szerkezet ékhuzalokkalSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 6738:1985, Teherszállító kötélpálya tartókötelének összekötő karmantyújaSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 6748:1975, Teherszállító függőpálya tervezéseSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 6858:1983, Személyszállító kötélpálya gyártásának és szerelésének ellenőrzéseSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 6863-1:1984, Személyszállító kötélpálya. Villamos berendezések, hírközlő és jelzőrendszerek biztonságtechnikai követelményeiSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 6863-10:1989, Személyszállító kötélpálya. A kötélfeszítő szerkezet műszaki követelményeiSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 6863-11:1989, Személyszállító kötélpálya. Grafikus jelekSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 6863-2:1984, Személyszállító kötélpálya. Biztonsági berendezésekSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 6863-3:1984, Személyszállító kötélpálya. Mentőeszközök biztonságtechnikai követelményeiSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 6863-4:1984, Személyszállító kötélpálya. GépkönyvSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 6863-6:1986, Személyszállító kötélpálya. Állványok és állomások biztonságtechnikai követelményeiSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 6863-7:1989, Személyszállító kötélpálya. Sodronykötelek üzemeltetésének biztonságtechnikai követelményeiSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ 6863-8:1989, Személyszállító kötélpálya. A jármű biztonságtechnikai követelményeiSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ-04-11-4:1985 Felvonók létesítése. Körforgó személyfelvonók műszaki követelményeiSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ-04-76:1990 Felvonók létesítési szabványaiban előírt egyes műszaki követelmények vizsgálati módszereiSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ-04-77:1988 Felvonók üzembe helyezési vizsgálataSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ-04-78:1988 Felvonók ellenőrző vizsgálataSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ-04-79:1988 Felvonók évenkénti fővizsgálataSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ-04-80:1984 A felvonó-karbantartás szakszerűségének ellenőrzéseSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ-04-81:1980 Felvonók karbantartásaSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ-04-91:1988, Építkezési személy-teheremelő berendezések. Létesítés, telepítés, üzemeltetésSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ-04-93:1990, Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések biztonságtechnikai kiegészítő követelményeiSzabványMagyar nemzeti szabvány
MSZ EN 81-1:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonókSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 81-1:1998/A1:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonókSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 81-1:1998/A2:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterekSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 81-2:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonókSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 81-2:1998/A1:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók.SzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 81-2:1998/A2:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók A2: Gép- és kerékterekSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 81-3:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonókSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 81-21:2010 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben JKSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 115:1999 Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai (2009.12.01-ig volt érvényes)SzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 115:1995/A2:2005 Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai (2009.12.01-ig volt érvényes)SzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 1570:1998+A2:2009 V Emelőasztalok biztonsági követelményeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 12015:2005 Elektromágneses összeférhetőség – Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád-szabványa. Zavarkibocsátás JKSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 12016:2004+A1:2009 Elektromágneses összeférhetőség – Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád-szabványa. Zavartőrés JKSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 12159:2000+A1:2009 Függőlegesen vezetett fülkéjű építési személy- és teherfelvonók JKSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 12183:2001 Kézi hajtású kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerekSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 12184:2001 Villamos hajtású kerekesszékek, robogók és töltőberendezéseik. Követelmények és vizsgálati módszerekSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 12183:2010 Kézi hajtású kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerek JKSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 12184:2010 Villamos hajtású kerekesszékek, robogók és töltőberendezéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek JKSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 13015:2001 Felvonók és mozgólépcsk karbantartása. A karbantartási utasítások követelményeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 13411-1:2002+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 1. rész: Kötélszív acélsodronykötél-hurokhozSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 13411-2:2001+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 2. rész: Sodronykötélhurokszemek összefonásaSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 13411-4:2002+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 4. rész: Fémes és műgyantás kiöntésSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 13411-5:2003+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 5. rész: U alakú szorítókengyel sodronykötélhezSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 1570: 2001 Emelőasztalok biztonsági követelményeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 294:1994 Gépek biztonságaSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők (IEC 60364-5-54:2002, módosítva)SzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ ISO 4190-1:2006 Felvonók létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó felvonók JKSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ ISO 4190-5:1994 Felvonók és kisteherfelvonók. 5. rész: Vezérlőszervek, jelzőszervek és egyéb szerelvények.SzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ ISO 7465:2006 Személyfelvonók és kisteher-felvonók. Fülkék és ellensúlyok vezetősínjei. T-típus JKSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 9113:1998 Felvonók létesítése. Biztonsági felvonók műszaki követelményeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 9113:2003 Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei (Csak 2005 szeptemberéig volt érvényes!)SzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ CEN/TS 115-4:2015, Mozgólépcsők és mozgójárdák biztonsága. 4. rész: Az EN 115 szabványcsalád értelmezéseSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 9114:2003 Felvonók létesítése. Teherfelvonók műszaki követelményeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 14800-5:1994 Tűzállósági vizsgálatok. Ajtók és belső üvegfelületek tűzállósági határértékeinek meghatározásaSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 04-11-1:1985 Felvonók létesítése. Általános rendeltetésű felvonók műszaki követelményeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 04-11-1:1985/1M:1998 Felvonók létesítése. Általános rendeltetésű felvonók műszaki követelményeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 04-11-2:1985 Felvonók létesítése. Személyfelvonók forgalom-ellátásának követelményeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 04-11-3:1985 Felvonók létesítése. Biztonsági felvonók műszaki követelményeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 04-11-5:1985 Felvonók létesítése. Hidraulikus felvonók műszaki követelményeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 04-11-6:1986 Felvonók létesítése. Kisteher-felvonók műszaki követelményeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 04-11-7:1986 Felvonók létesítése. Névleges terhelés és névleges sebesség-választékSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 04-11-8:1990 Felvonók létesítése.Vész- és üzemállapot-jeleket átvivő berendezések műszaki követelményei SzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 04-84:1987 Mozgólépcsők és mozgójárdák létesítésének műszaki követelményeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 04-90:1983 Felvonók létesítési tervdokumentációjának tartalmi és alaki követelményeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 15696:2003 Felvonók létesítése meglévő épületbenSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 1585:2009 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészítései)SzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 2364-430:2004 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 43. kötet: Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:1977 + A1:1997, módosítva)SzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 2364-473:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Túláramvédelem alkalmazásaSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 2364-520:1997 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 52. kötet: Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:1993, módosítva)SzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 2364-523:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 523. főfejezet: A kábel- és vezetékrendszerek megengedett áramai (IEC 60364-5-523:1999, módosítva)SzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ 9746-1:1992 Sodronykötélvég ékes-hüvelyes rögzítése. Szerkezeti és szerelési követelményekSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ KGST 291:1976 helyett (1996-tól) MSZ 12851:1976 Felvonó gépkönyvSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ KGST 726:1977 Villamos felvonók fülkéje, ellensúlya, vezetősínjeiSzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ KGST 727:1977 helyett (1996-tól) MSZ 12852:1977 Villamos felvonók biztonsági berendezései.SzabványVisszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairólJogszabályTörvény
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeirőlJogszabályMiniszteri rendelet
93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásárólJogszabályKormányrendelet
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjrólJogszabályTörvény
270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairólJogszabályKormányrendelet
311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjérőlJogszabályKormányrendelet
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásrólJogszabályKormányrendelet
91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairólJogszabályMiniszteri rendelet
78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásrólJogszabályKormányrendelet
2011. évi LXXXV. Törvény a környezetvédelmi termékdíjrólJogszabályTörvény
343/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásárólJogszabályKormányrendelet
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairólJogszabályKormányrendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól"JogszabályKormányrendelet
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelmérőlJogszabályKormányrendelet
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjérőlJogszabályKormányrendelet
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságrólJogszabályTörvény
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásárólJogszabályMiniszteri rendelet
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairólJogszabályMiniszteri rendelet
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásrólJogszabályKormányrendelet
63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletérőlJogszabályMiniszteri rendelet
2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításárólJogszabályTörvény
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrőlJogszabályKormányrendelet
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásárólJogszabályKormányrendelet
25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadórólJogszabályMiniszteri rendelet
2015. évi LXXXIX. Törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseirőlJogszabályTörvény
29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszerérőlJogszabályMiniszteri rendelet
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításárólJogszabályKormányrendelet
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításárólJogszabályMiniszteri rendelet
61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásárólJogszabályMiniszteri rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról"JogszabályMiniszteri rendelet
2015. évi LXXXIX. törvény Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseirőlJogszabályTörvény
1/1975.(II.5.) KPM-BM rendelet a közúti közlekedés szabályairól – 52. §JogszabályMiniszteri rendelet
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 30/1988.(IV.21.) MT rendelettelJogszabályTörvény
6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről – 104., 106. és 107. §.JogszabályMiniszteri rendelet
95/2001.(VI.15.) Korm. rendelet az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989.(XII.5.) MT rendelet módosításárólJogszabályKormányrendelet
60/2007.(III.31.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet módosításárólJogszabályKormányrendelet
156/2009.(VII.29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokrólJogszabályKormányrendelet
42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéJogszabályMiniszteri rendelet
25/2014.(IV.30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadórólJogszabályMiniszteri rendelet
2001. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításárólJogszabályTörvény
219/2011.(X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrőlJogszabályKormányrendelet
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.) JogszabályTörvény
2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) a kémiai biztonságrólJogszabályTörvény
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásárólJogszabályMiniszteri rendelet
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásárólJogszabályMiniszteri rendelet
25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeirőlJogszabályMiniszteri rendelet
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásárólJogszabályMiniszteri rendelet
50/1999. (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzésrőlJogszabályMiniszteri rendelet
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmérőlJogszabályMiniszteri rendelet
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági. és egészségvédelmi követelményeirőlJogszabályMiniszteri rendelet
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzésérőlJogszabályMiniszteri rendelet
3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levö munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeirölJogszabályMiniszteri rendelet
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatárólJogszabályMiniszteri rendelet
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásárólJogszabályMiniszteri rendelet
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásárólJogszabályMiniszteri rendelet
22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekrőlJogszabályMiniszteri rendelet
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrőlJogszabályMiniszteri rendelet
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításárólJogszabályMiniszteri rendelet
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításárólJogszabályMiniszteri rendelet
354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységrőlJogszabályKormányrendelet
22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat éro mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrolJogszabályMiniszteri rendelet
51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről. JogszabályMiniszteri rendelet
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet a egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági SzabályzatrólJogszabályMiniszteri rendelet
10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérőlJogszabályMiniszteri rendelet
33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet a fizikai tényezök (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrölJogszabályMiniszteri rendelet
40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötö és felhasználói berendezésekröl, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben müködö villamos berendezésekröl és védelmi rendszerekrölJogszabályMiniszteri rendelet
MSZ EN 81-22:2014 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 22. rész: Villamos üzemű ferdepályás felvonókSzabványSzabvány
MSZ EN 81-72:2015 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: TűzoltófelvonókSzabványSzabvány
MSZ EN 81-73:2016 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz eseténSzabványSzabvány
284/2007. (X.29.) Kormány rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairólJogszabályKormányrendelet
123/2009. (VI.12.) Kormány rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairólJogszabályKormányrendelet
90/2007. (IV.26.) Kormány rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjérőlJogszabályKormányrendelet
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatrólJogszabályKormányrendelet
Oldal tetejére
Minden jog fenntartva 2018 © thyssenkrupp Elevator
Impresszum|Jognyilatkozatok|